Telefonkonferanse

Sette opp en telefonkonferanse

 

Hvis det er 3 eller flere eksterne deltakere og ALLE deltakere er i Norge

Forberedelser:

1. Alle deltakere, også du, skal ringe "Møtepunktet" 800 88860. (fra utland: +47 23184500)

2. Moderator (du som er ansvarlig): tast PIN-kode ****** og #.

3. Deltaker (den som ringer opp): tast PIN-kode ****** og #.

4. I god tid før møtet må deltakerne informeres om dette nummeret og PIN-koden.

 Starte møtet:

1. Trykk GulKnapp (gul knapp), du har nå intern summetone. Tast 0 + 800 88860. Du blir ønsket

velkommen. Når du far beskjed om det, sa taster du inn PIN-kode ****** og #. Hvis

vellykket, sa far du en kvitteringstone.

2. Len deg tilbake og vent på at de andre også kobler seg opp. Du vil høre et pip for hver

deltaker som kobler seg opp.

3. Konferansen avsluttes når deltakerne legger på røret.

 

Hvis det er 3 eller flere eksterne deltakere og 1 deltaker befinner seg i utlandet

Forberedelser:

1. Alle deltakere, også du, skal ringe "Møtepunktet" 800 88860.

2. Moderator (du som er ansvarlig): tast PIN-kode ****** og #.

3. Deltaker (den som ringer opp): tast PIN-kode ****** og #.

4. I god tid før møtet må deltakerne informeres om dette nummeret og PIN-koden.

Starte møtet:

1. Trykk GulKnapp (gul knapp), du har nå intern summetone. Ring opp deltakeren i utlandet. Be

personen smøre seg med litt tålmodighet mens du Utf0rer resten av denne prosedyren.

2. Trykk på knappen 'Ny samtale'. Tast 0 + 800 88860. Du blir ønsket velkommen. Nar du far

beskjed om det, sa taster du inn PIN-kode ****** og #. Hvis vellykket, sa får du en

kvitteringstone.

3. Trykk på tasten 'Konferanse' for å koble sammen deltakeren i utlandet med 'Møtepunktet' .

4. Len deg  tilbake og vent på at de andre også kobler seg opp. Du vil høre et pip for hver

deltaker som kobler seg opp.

5. Konferansen avsluttes når deltakerne legger på røret.

 

Hvis det er 2 eksterne deltakere

Starte møtet:

1. Trykk GulKnapp(Gul knapp)(hvis du skal bruke høyttalende funksjon), du har nå intern

summetone. Ring opp Deltaker 1. Be personen srnøre seg med litt tålmodighet mens du

utfører resten av denne prosedyren.

2. Trykk på knappen "Ny samtale". Tast inn nummeret til Deltaker 2. Når Deltaker 2 svarer

kan du fortelle at du nå kobler dere sammen i konferanse. Trykk på tasten "Konferanse"

for a koble deg sammen med Deltaker 1 og Deltaker 2

Konferansen avsluttes når deltakerne legger på røret.

 

For mer informasjon om PIN-KODE, ta kontakt med Sentralbordet!